TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Trang chủ Giáo dục - Y tế

8 nhóm đối tượng dự kiến được xét nghiệm Realtime PCR bằng nguồn xã hội hóa

Đăng ngày 15-06-2021 08:26
93 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: