TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Loading...
Cải cách hành chính
Chuyển từ

Chuyển từ "giấy trắng mực đen dấu đỏ " sang phương thức mới

15-03-2020
Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/5/2020 nêu rõ “việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật”.
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2020

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2020

19-01-2020
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2020
1
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: