TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 218/TB-UBND 23/08/2021 Của UBND thị trấn Đức Thọ về việc thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh Covid- 19 đối với người cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà.
2 Số: 211/KH-UBND 19/08/2021 Triển khai lập Chốt kiểm tra việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thị
3 Số 106 -TB/ BCĐ 12/08/2021 Kết luận của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
4 Sè: 205/ Q§- UBND 07/08/2021 Về việc thành lập tổ kiểm tra xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị trấn Đức Thọ
5 Số: 92 - CV/ BCĐ 22/06/2021 V/v chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
6 Số: 98 /TB-UBND 14/06/2021 Thông báo hoạt động của Tổ Covid cộng đồng tại các tổ dân phố và thực hiện khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử.
7 Số 87 -CV/ BCĐ 04/06/2021 “V/v tăng cường quản lý người đến về từ địa phương có dịch Covid-19”
8 Số 85-CV/ BCĐ 31/05/2021 “V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
9 Số 81 -CV/ BCĐ 05/05/2021 V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
10 81 -CV/ BCĐ 05/05/2021 V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
11 68/KH - UBND 16/03/2021 kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021 - 2026
12 Số: 74 /BC-UBND 15/03/2021 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021
13 Số: 28/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định về việc ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng ĐTVM; TDP kiểu mẫu trên địa bàn Thị trấn năm 2021
14 Số: 03/TB-UBBC 22/02/2021 Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Đức Thọ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 02/HD- MT 22/02/2021 Hướng dẫn Về việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND nhân dân Thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 41/KH - UBND 08/02/2021 Kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự đêm Giao thừa Tết Tân Sửu 2021
17 03 08/02/2021 Hướng dẫn tổ chức lễ chào cờ ngày 01 Tết Tân Sửu
18 05/02/2021 Lịch triển khai thực hiện công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
19 63 -CV/ BCĐ 04/02/2021 “Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”
20 01/KH-MTTQ-BTT 02/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
21 36/KH - UBND 01/02/2021 Kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm phong trào TDĐKXDĐSVH
22 Số: 01/KH-UBBC 28/01/2021 Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
23 Số: 33/KH-UBND 27/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
24 Số: 02 /TB-UBBC 27/01/2021 Phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25 Số:11/QĐ-UBND 20/01/2021 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào?
26 Số: 47 /CĐ-UBND 08/01/2021 Về việc chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi
27 Số:o73 / UBND-BHXH 06/01/2021 Về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểmxã hội số trên thiết bị di động
28 Số: 240/UBND-YT 29/12/2020 Thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới
29 Số: 188/KH-UBND 01/12/2020 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021
30 Số:187/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn Thị lần thứ VI năm 2021
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: