TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Trang chủ Quốc phòng - An ninh

Công an Thị trấn Đức Thọ xử phạt 8 trường hợp không đeo khẩu trang

Đăng ngày 06-05-2021 10:28
107 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo Xuân Sang - Nam Thắng
. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: