TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

HĐND Thị Trấn Đức Thọ đã bầu các Ông: Nguyễn Đình Hải, Phó bí thư đảng ủy tái cử chức danh Chủ tịch HĐND Thị Trấn, Ông Bùi Ngọc Nhật, Bí thư đảng ủy tái cử Chủ tịch UBND Thị trấn Đức Thọ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: