Từ ngày : 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

UBND THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

  • Thứ 2 Ngày 06/12/2021

  • Thứ 3 Ngày 07/12/2021

  • Thứ 4 Ngày 08/12/2021

  • Thứ 5 Ngày 09/12/2021

  • Thứ 6 Ngày 10/12/2021

  • Thứ 7 Ngày 11/12/2021

  • Chủ nhật Ngày 12/12/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 07-12-2021