TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Loading...
Quy hoạch, KH sử dụng đất
Thị trấn Đức Thọ: Đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng chỉnh trang đô thị

Thị trấn Đức Thọ: Đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng chỉnh trang đô thị

11-07-2017
Năm 2017, TT đức thọ tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện xây dựng thị trấn Đức Thọ trở thành đô thị văn minh giai đoạn 1 năm 2016 - 2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề án 02 của BTV huyện ủy về xây dựng thị trấn Đức Thọ trở...
1
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: