TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Trang chủ Giáo dục - Y tế

Sáng nay, Đức Thọ đồng loạt xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho người dân từ nguồn xã hội hóa

Đăng ngày 16-06-2021 15:08
102 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo ductho.hatinh.gov.vn
. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: