TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Tiền lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2022 sẽ gồm những khoản nào?

Đăng ngày 11-08-2021 09:23
44 Lượt xem
Xem cỡ chữ

theo VOV.VN
. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: