TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

Loading...
Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở
Thị trấn Đức thọ tập trung xây dựng Đô Thị văn minh

Thị trấn Đức thọ tập trung xây dựng Đô Thị văn minh

13-10-2019
Thị trấn Đức Thọ đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng ĐTVM
Các TDP tập trung xây dựng CSVC, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa

Các TDP tập trung xây dựng CSVC, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa

21-03-2019
Các TDP tập trung xây dựng CSVC, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa
Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa trong tháng cuối năm 2018

Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa trong tháng cuối năm 2018

06-12-2018
Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ trong những tháng cuối năm 2018, trong những tháng cuối năm các TDP đã tập trung nguồn lực nhân lực thực hiện các nội dung chỉnh trang khuôn viên, các thiết chế văn hóa ở các TDP.
1
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: